Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników to jeden z najwyższych priorytetów CONTENUR. W ramach działań w tym zakresie Spółka weźmie aktywny udział w obchodach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który przypada na dzień 28 kwietnia.

W bieżącym tygodniu w oddziałach Grupy w Polsce , Hiszpanii i Wielkiej Brytanii przewidziano szereg aktywności, z kolei na nowej stronie internetowej „safety first” zostaną opublikowane artykuły i zalecenia dla wszystkich użytkowników, które będą cyklicznie publikowane w przyszłości.

W ramach naszej działalności posiadamy obszar dedykowany bezpieczeństwu i ochronie zdrowia w pracy, którego głównym celem jest promowanie kultury przeciwdziałania zagrożeniom, co oznacza, że posiadamy własne służby odpowiedzialne za prewencję z odpowiednio wyszkolonymi współpracownikami w poszczególnych zakładach produkcyjnych, którzy mogą udzielać pomocy naszym pracownikom. Wszystkie te działania doprowadziły do uzyskania certyfikatu ISO 45001 wydanego przez AENOR, a uznawanego za najważniejszą międzynarodową normę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na rok 2023 spółka CONTENUR przyjęła jako najważniejszy priorytet, stałe doskonalenie komunikacji poprzez prewencyjne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa oraz stosowanie narzędzi cyfrowych, aby ułatwić dostęp do informacji dla wszystkich pracowników; spółka stale utrzymuje swoje zobowiązania i standardy integracji na najwyższym poziomie, jako że zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy należy do obowiązków każdego z nas.