Niedawno Contenur zgłosił swoją kandydaturę do nagrody magazynu Actualidad Económica z racji innowacyjnej koncepcji gospodarki odpadami – Recycla, której jest autorem. Zgodnie z jej założeniami można wykorzystać nowe technologie i zastosować je do odpadów przeznaczonych do zbiórki po to, by władze samorządowe, przedsiębiorstwa komunalne oraz zwykli obywatele mieli większą kontrolę nad recyclingiem, a tym samym, aby mogli czerpać korzyści ze skuteczniejszej i bardziej oszczędnej gospodarki, co ułatwia przestrzeganie unijnych przepisów w tym zakresie.

Ponadto Recycla to kompleksowy system umożliwiający uzyskanie natychmiastowej informacji o segregacji odpadów dokonanej przez każdego obywatela oraz o jego zachowaniach przy wyrzucaniu odpadów, co pozwala na podjęcie stosownych działań mających na celu uzyskanie efektywniejszej gospodarki nimi.

Celem nagrody jest wspieranie i krzewienie innowacyjności wśród firm i mają szansę ją otrzymać najbardziej pomysłowe, użyteczne i innowacyjne produkty wprowadzone na rynek w 2014 roku.