3 czerwca, 2015

CONTENUR laureatem w kategorii Innowacji w konkursie na „100 najlepszych pomysłów w roku”

Niedawno Contenur zgłosił swoją kandydaturę do nagrody magazynu Actualidad Económica z racji innowacyjnej koncepcji gospodarki odpadami – Recycla, której jest autorem. Zgodnie z jej założeniami można wykorzystać nowe technologie i zastosować je do odpadów przeznaczonych do zbiórki po to, by władze samorządowe, przedsiębiorstwa komunalne oraz zwykli obywatele mieli większą kontrolę nad recyclingiem, a tym samym, aby mogli czerpać korzyści ze skuteczniejszej i bardziej oszczędnej gospodarki, co ułatwia przestrzeganie unijnych przepisów w tym zakresie. Ponadto Recycla to kompleksowy system umożliwiający uzyskanie natychmiastowej informacji o segregacji odpadów dokonanej przez każdego obywatela oraz o jego zachowaniach przy wyrzucaniu odpadów, co pozwala na podjęcie stosownych działań mających na celu uzyskanie efektywniejszej gospodarki nimi. Celem nagrody jest wspieranie i krzewienie innowacyjności wśród firm i mają szansę ją otrzymać najbardziej pomysłowe, użyteczne i innowacyjne produkty wprowadzone na rynek w 2014 roku.

Leave a Reply