CONTENUR w ramach swojego zdecydowanego zaangażowania w kwestię przemocy uwarunkowanej płcią, opracowała specjalny przewodnik, w którym jest mowa o środkach, jakie firma ta proponuje w celu zapewnienia kompleksowej ochrony swoich pracowników płci żeńskiej zmagających się z tym problemem. Działania te znacznie wykraczają poza zakres ustanowiony w obowiązujących przepisach prawnych i mają na celu służenie pomocą w przypadkach zajścia tego typu sytuacji.

Z tego względu, CONTENUR udostępnia pracownicom znajdującym się w takiej sytuacji szereg środków, zapewniających im skuteczniejszą ochronę, jak np. zmiana czasu pracy, przeniesienie do innej firmy lub ośrodka pracy należących do wspomnianej Grupy, a także uzasadniona nieobecność związana ze wspomnianą okolicznością oraz wiele innych.