W dniach 8 i 9 stycznia odbył się doroczny kongres firmy CONTENUR w hotelu VP Plaza España Design w Madrycie, w którym wzięły udział zespoły handlowe ze wszystkich krajów, na terenie których firma  CONTENUR prowadzi swoją działalność.

W pierwszym dniu imprezy miały miejsce liczne prezentacje, na których przedstawiono dane z ubiegłego roku 2018, a także nowe projekty na rok bieżący.

Ostatniego dnia poszczególne zespoły wzięły udział w zabawach integracyjnych typu team building. Inicjatywy te zwiększają motywację pracowników i spójność zespołu oraz umacniają wzajemne zaufanie, komunikację i kreatywność wśród współpracowników.