Firma CONTENUR jest usługodawcą wybranym przez dwóch spośród trzech operatorów, którym został udzielony nowy kontrakt na wywóz odpadów w mieście Cordoba w Argentynie. Umowa przewiduje dogłębną modernizację ww. usługi, zwłaszcza w odniesieniu do konteneryzacji odpadów.

W pierwszej fazie projektu dostarczono 3120 1100-litrowych kontenerów z opcją tylnego załadunku: pierwsza transza zawierała pojemniki odpowiadające modelowi z pokrywą półokrągłą, wyprodukowane w fabryce CONTENUR w Mielcu w Polsce, zaś druga transza – pojemniki z pokrywą płaską, wyprodukowane w zakładzie wytwórczym firmy CONTENUR w Brazylii.

W obu przypadkach firma CONTENUR była odpowiedzialna za cały łańcuch logistyczny, począwszy od produkcji, aż po dostawę do ostatecznego klienta, w tym za przeprowadzenie montażu pojemników na miejscu.