Sposobnością do odwiedzenia polskiego zakładu produkcyjnego GRUPY CONTENUR w Mielcu była konferencja STREFA JAKOŚCI CONTENUR zorganizowana z okazji pięciolecia działalności firmy w Polsce w dniach od 7 do 8 kwietnia 2016 roku. Praktyczna część konferencji przeprowadzona została w fabryce, natomiast miejscem organizacji prezentacji multimedialnej był Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. W konferencji wzięli udział reprezentanci najbardziej znaczących spółek komunalnych w Polsce. W imieniu kadry zarządzającej CONTENUR POLSKA gości powitał jeden z najdłużej pracujących w polskiej fabryce pracowników, dyrektor finansowy Jarosław Peret. Zwiedzanie zakładu rozpoczęto od przedstawienia zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy liniach produkcyjnych. Następnie licznie przybyłych uczestników konferencji, dla ich wygody i bezpieczeństwa, podzielono na dwie grupy, z których jedną oprowadzał po hali produkcyjnej dyrektor produkcji Benedykt Wąż, a drugą wskazany przez niego pracownik działu utrzymania ruchu. Zaprezentowano linie produkcyjne pojemników dwukołowych i czterokołowych oraz stanowiska służące personalizacji produktów, w tym oznaczaniu ich termodrukiem. Ze strony odwiedzających padło wiele pytań dotyczących technologii. Nie ukrywali oni zaskoczenia poziomem automatyzacji linii produkcyjnych i precyzją w wykonywaniu prac wymagających udziału człowieka. Z drugiej strony podkreślali, że wartym docenienia jest fakt, iż fabryka jest źródłem dochodów dla kilkudziesięciu polskich rodzin: nie tylko pracowników administracji i sprzedaży, ale również specjalistów zatrudnionych w dziale produkcji. Kolejnym etapem był udział w testach jakościowych pojemników przeprowadzanych przez specjalistę do spraw jakości Pawła Bury. Uczestnicy byli świadkami między innymi następujących badań:
– test zrzutu pojemnika dwukołowego obciążonego ciężarem nominalnym z wysokości 3 m
– test zrzutu pojemnika czterokołowego obciążonego ciężarem nominalnym z wysokości 2,5 m
– test uderzenia kulą w dno i ścianki zamrożonego pojemnika
– test wytrzymałości obu gniazd chipowych pojemnika
– test odporności pojemnika na wysoką temperaturę
– test wytrzymałości pokrywy pojemnika
– test odporności pojemnika na odbarwienia i deformację wzmocnień
– test stabilności pojemnika

Poziom restrykcyjnych wymagań technicznych, jakim muszą sprostać pojemniki, spotkał się z ogromnym uznaniem przybyłych gości. Szczególną uwagę zwrócili oni na fakt, iż zakres temperaturowy przeprowadzanych badań wynosi od -18°C do +90°C. Ponadto, najbardziej spektakularnym okazał się test zrzutu wypełnionego pojemnika czterokołowego, który- jak można było odnieść wrażenie- był też testem wytrzymałości posadzki hali w miejscu, gdzie znajduje się stanowisko służące przeprowadzaniu tej próby. Mimo iż test zrzutu pojemników był powtarzany wielokrotnie, nie uległy one uszkodzeniu. Również po zamrożeniu odporność mechaniczna pojemników nie obniżyła się, czego dowiódł test kuli. Zakotwienie w gnieździe chipowym ciężaru 10 kg dowiodło niezawodności tego tak ważnego w dzisiejszych czasach elementu w pojemnikach. Uczestnikom przypomniano też, że w fabryce CONTENUR istnieje możliwość montażu chipów RFID podczas procesu produkcyjnego. Rozgrzanie pojemnika do temperatury 90°C nie spowodowało w nim żadnych odkształceń, choć dla porządku należy zaznaczyć, że prawidłowe wykonanie testów temperaturowych wymaga wielogodzinnego oddziaływania na produkt wysoką temperaturą, na co w tym przypadku nie pozwoliły ramy czasowe prezentacji. Rozgrzana do temperatury 40°C pokrywa została obciążona ciężarem 40 kg. Po zakończeniu testu zachowała ona swoją funkcjonalność (swobodnie opadała i kompletnie zamykała pojemnik). Również pozostałe testy zostały zaliczone pozytywnie. Część gości przyznała, że dopiero możliwość udziału w tej prezentacji pozwoliła im zrozumieć, co kryje się za certyfikatem TÜV SÜD potwierdzającym zgodność tych produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL-GZ 951/1 oraz za znakiem TÜV i znakiem jakości GS (Geprüfte Sicherheit- Sprawdzone Bezpieczeństwo) wybijanymi na pojemnikach. Po zajęciach praktycznych, jak przystało na każdą szanującą się instytucję, przyszedł również czas na część teoretyczną. Była ona podzielona na dwa etapy. Pierwszy, prezentację dotyczącą historii odwiedzonych obiektów (polskiej fabryki CONTENUR w Mielcu i zamku w Baranowie), ciekawostek dotyczących produktów oraz strategii firmy na kolejne lata poprowadził dyrektor handlowy Gabriel Grabowski. Choć po zwiedzaniu fabryki nikt nie zakwestionowałby faktu, iż GRUPA CONTENUR jest bardzo innowacyjnym przedsiębiorstwem, to jednak niemałym zaskoczeniem dla słuchaczy było to, że jest ona posiadaczem aż 167 opatentowanych rozwiązań. Drugi etap zajęć teoretycznych, test znajomości zagadnień związanych z pojemnikami na odpady komunalne przeprowadzili regionalni menedżerowie: Paweł Donimirski i Rafał Tomczak. Należy podkreślić, że poziom znajomości produktów CONTENUR wśród zaproszonych gości był bardzo wysoki. Nad koordynacją organizacji całości konferencji czuwała specjalistka wsparcia sprzedaży Joanna Żmuda-Macender, która na co dzień dba o to, by pojemniki CONTENUR docierały do swoich przyszłych użytkowników na czas i zgodnie ze specyfikacją określoną przez klientów