Miejscowość Ludgeřovice w Czechach planuje zmniejszyć o połowę liczbę odpadów dzięki pojemnikom z opcją tylnego załadunku firmy CONTENUR.

Ogółem 1460 lokali mieszkalnych otrzymało nowe pojemniki, co ułatwiło odbiór odpadów od drzwi do drzwi.

Więcej informacji: OZOarticle