Wierni naszej filozofii nieustannego doskonalenia procesów produkcyjnych i rozwijania produktów, poddaliśmy naszą linię pojemników z bocznym załadunkiem z serii F o pojemności 2200 i 3200 litrów serii badań celem uzyskania certyfikatu zgodnego z normą europejską EN-12574 oraz sprawdzenia ich niezawodności w ekstremalnych warunkach.

Próby zostały przeprowadzone w laboratorium mieszczącym się w siedzibie głównej naszej firmy w Madrycie. Nasze laboratorium- obsługiwane przez wyspecjalizowany personel techniczny – ma akredytację do homologacji produktów przyznaną przez ośrodek akredytacyjny TÜV – SÜD.

Aby uzyskać certyfikat EN- 12574-1-2-3 pojemniki poddano następującym badaniom: kontroli wymiarowej wg kryteriów ustalonych w normie, testowi nagłych zmian temperatur dla korpusu i pokrywy, testowi wytrzymałości na uderzenia na równi pochyłej, próbie stabilności na nawierzchni pochyłej dla pustego i załadowanego pojemnika, badaniu wytrzymałości na pękanie spowodowane naprężeniami wewnętrznymi, badaniu odporności na wpływy i czynniki atmosferyczne z analizą koloru i właściwości mechanicznych materiału oraz badaniu bezpiecznego używania pojemników z wykorzystaniem manekina. Wszystkie próby zakończyły się wielkim sukcesem.

Ponadto w celu stawienia czoła wymogom i obawom wyrażonym przez niektórych z naszych najbardziej wymagających klientów napełniliśmy nasze produkty załadunkiem o wadze 300 kg i poddaliśmy je testowi liczącemu ponad 3500 cyklów podnoszenia – co odpowiada w przybliżeniu dziesięcioletniemu okresowi użytkowania pojemnika. Również poddaliśmy pedał wbudowany w pojemnikach próbie liczącej 180 000 cykli, co odpowiada dziennej liczbie 50-krotnego otwierania i zamykania pojemników w ciągu 365 dni w roku przez okres 10 lat. W obydwóch przypadkach wyniki uzyskane w czasie badań były w pełni satysfakcjonujące z uwagi na brak incydentów w czasie realizacji ww. prób.