6 maja, 2019

Rozmowa z Marcusem Machellem, Kierownikiem pionu Nowych Produktów w Wielkiej Brytanii w CONTENUR

Marcus Machell, Kierownik Pionu Nowych Produktów UK w firmie CONTENUR, omawia rozwój podziemnych systemów zbiórki odpadów na terenie Wielkiej Brytanii.

– Czy podziemny system zbiórki odpadów jest popularny w Wielkiej Brytanii? Z jakimi wyzwaniami należy się zmierzyć przy tworzeniu nowego rynku dla tego produktu?

M: W Wielkiej Brytanii podziemna zbiórka odpadów nadal znajduje się na początkowym etapie. Na obszarze całego kraju istnieje około 2000 pojemników przeznaczonych do tego typu zbiórki, spośród których wiele zlokalizowanych jest na terenie londyńskiej gminy Tower Hamlets. Gmina ta była istnym pionierem w zakresie stosowania podziemnych systemów zbiórki odpadów przeszło 15 lat temu, zaś obecnie pragnie zainstalować je w ramach wszystkich nowych realizacji budowlanych oraz projektów recyklingowych.

Gmina Cambridge wyposażona jest również w liczne kontenery tego typu i wykorzystuje system podziemny jako główną metodę zbiórki odpadów na terenie nowych osiedli, zamiast stosowania pojemników na kółkach.

Wyzwaniem, w obliczu którego stoimy w świetle rozwoju tego typu rynku, jest wywarcie odpowiedniego wpływu na osoby odpowiedzialne za określenie korzyści płynących ze stosowania podziemnej zbiórki odpadów wszystkim stronom zainteresowanym biorącym udział w procesie, a także – co jest równie ważne – samym mieszkańcom. Z uwagi na istnienie wielu stron zainteresowanych, w ramach całego procesu musimy sprawować rozmaite funkcje: influencerów, konsultantów, specjalistów ds. produktów, kierowników projektu itp. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż korzyści dla np. developerów czy budowniczych nie są takie same dla klienta i dla jednostki lokalnej, która będzie zajmować się obsługą pojemników. Wszystkie te funkcje są niezbędne do rozpowszechnienia stosowania systemów podziemnej zbiórki odpadów na terenie Wielkiej Brytanii. Kiedy wspomniane korzyści zostaną odpowiednio nagłośnione, będziemy mogli zmienić nasze podejście, aby stać się producentem na skalę globalną i specjalistą w branży produktów z zakresu podziemnej zbiórki odpadów, jakimi jesteśmy na innych rynkach.

– Jaką pozycję zajmuje firma CONTENUR w sektorze podziemnej zbiórki odpadów na rynku brytyjskim?

M: Z roku na roku zyskujemy coraz większe uznanie i umacniamy naszą pozycję na rynku w miarę jego rozwoju. Zrealizowaliśmy szereg istotnych projektów, które były niezbędne do konsolidacji pozycji CONTENUR jako uznanego dostawcy na terenie Wielkiej Brytanii, i obecnie wykorzystujemy te realizacje jako punkt odniesienia dla przyszłych klientów. Nasz największy dotychczasowy projekt dobiega obecnie końca i mamy w planie wdrożenie w życie innych dużych projektów, które znajdują się obecnie na różnych etapach realizacji. Myślę, że w celu zapewnienia długoterminowego sukcesu odgrywanej przez nas na tym rynku roli ważne jest to, aby rozwój naszej działalności i wdrażanie produktów odbywały się w wolnym tempie. Jestem również przekonany, że wraz z rozwojem rynku CONTENUR znajdzie się w ścisłej czołówce firm oferujących usługi z zakresu podziemnej zbiórki odpadów na terenie Wielkiej Brytanii.

To powiedziawszy, należy jednak wspomnieć, iż system ten nie jest jeszcze produktem z grupy podstawowych, jak inne produkty z kategorii pojemników na odpady, a nawet jeśli w przyszłości tak się stanie, będziemy nadal odgrywać rolę konsultacyjną i działać na rozmaitych frontach. Istnieją znaczne luki w wiedzy na temat podziemnej zbiórki odpadów i ich przydatności w porównaniu do tradycyjnych kontenerów kołowych stosowanych w środowiskach miejskich. Niemniej jednak, istnieje coraz większa tendencja do korzystania z systemów podziemnych, a także silne zapotrzebowanie na włączenie tychże systemów, wraz z oferowanymi przez nie zaletami, do nowych realizacji z zakresu mieszkalnictwa miejskiego oraz poprawę sposobu składowania i zbiórki odpadów w środowiskach mieszkalnych. W dłuższej perspektywie przyszłość rysuje się w jasnych barwach.

– Kim są nasi klienci na rynku brytyjskim i w jaki sposób pomaga im podziemna zbiórka odpadów?

M: Pierwsza część tego pytania jest skomplikowana, gdyż nie istnieje żaden wypróbowany i sprawdzony model dostawczy dla zakupu systemów podziemnej zbiórki odpadów w Wielkiej Brytanii (jaki istnieje np. w przypadku zakupu pojemników kołowych lub pojemników do podziemnej zbiórki odpadów na terenie Europy). W związku z tym, naszymi klientami mogą być: podmioty lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy prywatne, firmy budowlane, pracownicy najemni lub handlowcy z branży budowlanej. Każdemu poszczególnemu projektowi dotyczącemu podziemnej zbiórki odpadów odpowiadać będzie odrębny proces zakupu systemów podziemnych i prawdopodobnie będzie się z tym wiązać fakt, iż dla każdego projektu będziemy mieć innego klienta. Niemniej wszyscy oni stanowią główne strony zainteresowane w długotrwałym procesie wdrażania podziemnej zbiórki odpadów jako metody wybranej dla nowych projektów budowlanych. Odgrywają również istotną rolę w zapewnianiu wzrostu i rozwoju systemów podziemnych na terenie Wielkiej Brytanii, bez względu na to, kto stanie się naszym klientem finalnym pod koniec całego procesu zakupowego. Równie ważną funkcję pełnią architekci i konsultanci z sektora gospodarki odpadami, gdyż są oni niezbędni do podkreślania walorów systemów podziemnych i ich uwzględniania w ramach nowych projektów i planów regeneracji obszarów miejskich. Bez nich podziemna zbiórka odpadów nie byłaby w stanie ewoluować.

Podziemna zbiórka odpadów pomaga klientom, umożliwiając im:

  • Zmaksymalizowanie przestrzeni, jaką dysponują do celów realizacji swoich projektów, oraz zwiększenie liczby jednostek, które mogą sprzedać, co przekłada się na lepszy zwrot z poczynionych inwestycji. Systemy podziemne usytuowane są przed budynkami lub w miejscach przeznaczonych pod zagospodarowanie krajobrazowe, w przeciwieństwie do tradycyjnych pojemników, jakie można spotkać na tyłach budynków.
  • Podziemna zbiórka odpadów to najodpowiedniejsza metoda eliminacji i gromadzenia odpadów w przypadku lokali mieszkalnych w gęsto zasiedlonych skupiskach miejskich: liczba odpadów odpowiadająca pięciu dużym pojemnikom kołowym składowana jest pod ziemią i w wygodniejszym do użytkowania przez lokalnych mieszkańców miejscu.
  • Jest to coś zupełnie nowego i wchodzi z interakcję z mieszkańcami w sposób, w jaki tradycyjne pojemniki nie są w stanie tego dokonać.
  • Dla podmiotów lokalnych znacznie skuteczniejsze jest opróżnianie pojemników do podziemnej zbiórki odpadów, gdyż wymaga mniejszej liczby przejazdów, a także wiąże się z redukcją kosztów operacyjnych i śladu węglowego oraz zwiększeniem poziomów i jakości zebranych materiałów z odzysku.

– W którym z regionów Wielkiej Brytanii podziemny rodzaj zbiórki odpadów cieszy się największą popularnością? 

M: Ten system zbiórki odpadów skupiony jest przede wszystkim na obszarze Londynu, jednak można go również spotkać w innych miejscach na terenie całego kraju, jak Cambridge, Bedford, Peterborough, Edynburg i, już niebawem, w Liverpool. Aby systemy podziemne stały się główną metodą zbiórki odpadów, powinny zostać uwzględnione w treści dokumentu dotyczącego strategicznego planowania gospodarki odpadami wszystkich lokalnych organów władzy na terenie całego kraju (426).

Tym sposobem podziemna zbiórka odpadów jawi się jako najbardziej odpowiedni system zbiórki odpadów dla mieszkań lub domów w środowisku miejskim. Obecnie nie istnieją żadne przepisy prawne, które regulowałyby tę kwestię lub do których można by się odwołać w przypadkach uwzględnienia systemu podziemnej zbiórki odpadów przez lokalne organy władzy w ramach opracowanych przez nie strategii gospodarki odpadami. Dlatego dopóki nie zostaną wprowadzone zmiany legislacyjne wspierające te działania, system podziemnego gromadzenia odpadów będzie ewoluował w organicznym tempie zamiast stanowić radykalną zmianę, która jest niezbędna do przeprowadzenia dogłębnej transformacji w tym sektorze. Nie jest to prosty proces a my, jako producenci, mamy niewielki wpływ na tenże obszar.

Leave a Reply