Przyjazny dla środowiska

CONTENUR jest firmą zaangażowaną w redukcję śladu węglowego i emisji CO2 do atmosfery.

Tworzenie przyjaznej przyszłości

Podstawowymi zasadami działalności firmy CONTENUR jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenie długoterminowej wartości.

Firma stale pracuje nad udoskonalaniem swojego środowiska pracy oraz umacnianiem relacji z lobbystami (akcjonariuszami, klientami, pracownikami, dostawcami i rozmaitymi społecznościami), działając w oparciu o etykę, wzorcowość i przejrzystość.

CONTENUR stawia na doskonałość biznesową, a także na efektywność oferowanych produktów i usług, rozwój zawodowy i osobisty swoich pracowników na warunkach równouprawnienia, a także działania mające na celu zapewnienie ich bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poszanowanie środowiska oraz integrację grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Projekt Contenur’s ma aspiracje do bycia uznanym za arenie krajowej i międzynarodowej za punkt odniesienia w swoim sektorze.

Nasze podejście

Jedną z głównych zasad postępowania firmy CONTENUR’s jest poszanowanie środowiska naturalnego oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój. W tym względzie prowadzi politykę w zakresie jakości i ochrony środowiska, której cele i procedury muszą być realizowane przez wszystkie osoby wchodzące w skład przedsiębiorstwa.

title
title

Zaangażowanie w ochronę środowiska

W ramach silnego zaangażowania w kwestię ochrony środowiska, CONTENUR wytwarza swoje produkty zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej.

Zrównoważona produkcja

Produkty wytwarzane w 100% z odnawialnych źródeł energía