Wizja I Wartości Firmy CONTENUR

Filozofia, pozycjonowanie i perspektywy na przyszłość

Misja

Projektowanie, wytwarzanie oraz wprowadzanie do użytku wraz z zapewnieniem wieloletniej funkcjonalności pojemników do segregacji odpadów komunalnych, które poprawiają jakość życia i wygląd miast.

W związku z powyższym, przedsiębiorstwu przyświeca następująca filozofia:

“Międzynarodowe przedsiębiorstwo, lider rynkowy na wszystkich obszarach działania, wspierający partnerów handlowych i motywujący swoich pracowników.”

Filozofia CONTENUR opiera się na sześciu wartościach stanowiących wiążące zobowiązania przedsiębiorstwa:

Wartości:

NIEZAWODNOŚĆ

NIEZAWODNOŚĆ

Jesteśmy firmą o jasnej i jednolitej linii działania.

LUDZIE

LUDZIE

Wspieramy rozwój naszych specjalistów.

INNOWACYJNOŚĆ

INNOWACYJNOŚĆ

Nowe podejścia w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów.

CHĘĆ ROZWOJU

CHĘĆ ROZWOJU

Umacniamy naszą pozycję lidera na kluczowych rynkach.

ZORIENTOWANIE NA KLIENTA

ZORIENTOWANIE NA KLIENTA

Jest on w centrum naszych działań.

ZAANGAŻOWANIE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

ZAANGAŻOWANIE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Promujemy działania na rzecz poprawy jego stanu.

CIĄGŁE DOSKONALENIE

Stale poprawiamy efektywność naszych działań.