Usługi utrzymania i zarządzania stałymi odpadami komunalnymi

CONTENUR CENTRUM DANYCH

Inteligentne rozwiązania SMART do monitorowania serwisu.

Cyfrowa inwentaryzacja. Geolokalizacja urządzeń i instalacji podlegających serwisowaniu dostępna online na stronie internetowej.

Monitoring GPS. Pojazdy wyposażone w odbiorniki GPS do kontrolowania i optymalizacji tras przejazdu.

Smartfony i aplikacjes. Bezpośrednia łączność z personelem serwisowym i współpraca mieszkańców w wykrywaniu anomalii i usterek.

Kontrola danych. Systemy kontroli dostępu i identyfikatory RFID umożliwiają automatyczną informatyzację użytkowania i serwisowania urządzeń oraz pozwalają na dokonywanie natychmiastowej kontroli wykonanych prac.

Bussines Intelligence. Skomputeryzowane zarządzanie usługami serwisowymi z inteligentnym przetwarzaniem danych dla tworzenia raportów i statystyk.