Jakość

Ciągłe doskonalenie

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

CONTENUR dokłada szczególnych starań, aby nieustannie promować jakość, innowacje i angażowanie ludzi. Firma dąży do budowania zaufania poprzez stały i przyjazny kontakt ze stronami zainteresowanymi, i zobowiązuje się do zrównoważonego rozwoju miast i miasteczek oraz tworzenia wartości długoterminowej.


JAKOŚĆ

CONTENUR dokłada starań, aby wdrażać kulturę ciągłego doskonalenia w zarządzaniu wszystkimi procesami i działaniami firmy, używając najwyższych standardów jakości. Celem jest zwiększenie konkurencyjności i tworzenie wartości dla klientów i użytkowników.

Polityka jakości opiera się na następujących zasadach:

  • Rozumienie wewnętrznych i zewnętrznych OCZEKIWAŃ klientów, aby produkty i usługi zapewniały pełne zadowolenie.
  • Rozwijanie działań INNOWACYJNYCH w celu spełnienia lub nawet przekroczenia oczekiwań klientów.
  • Rozwijanie CIĄGŁEGO DOSKONALENIA produktów i zarządzania procesami Grupy.
  • PROMOWANIE kultury szacunku dla środowiska, prewencji ryzyka dla ludzi i zrównoważonego rozwoju.

Jakość wszystkich produktów i usług jest kluczowym elementem w CONTENUR i wszystkie jej strumienie biznesowe i procesy są certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001.

Centra produkcyjne CONTENUR w Getafe (Hiszpania) i Mielec (Polska) posiadają certyfikat ISO 9001 dla projektowania, produkcji i marketingu kontenerów plastikowych i podziemnych (ER-0634/2014).

Centra serwisowe CONTENUR w Hiszpanii posiadają certyfikaty ISO 9001 dla procesów konserwacji kontenerów, mebli miejskich i placów zabaw dla dzieci (ER-0634/2014).

CONTENUR, dbając o szacunek dla środowiska i poprawne zachowanie środowiskowe, wdrożył i certyfikował system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001 (GA-2014/0276) i jest zarejestrowany w Rejestrze Śladu Węglowego, kompensacji i projektów absorpcji dwutlenku węgla Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Środowiska dla swojej fabryki w Getafe i działu usług.

Obiekty CONTENUR posiadają obszary testowe zatwierdzone przez wiodące laboratoria w Europie, gdzie produkty są testowane zgodnie z normami UNE-EN 840, UNE-EN12574, UNE-EN 13071 i RAL-GZ 951/1, oprócz wewnętrznych protokołów testowych.

CONTENUR jest również członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego i reprezentowany w grupie roboczej WG1 „Kontenery na odpady”, a także w podgrupach dla wszystkich różnych rodzajów kontenerów projektowanych, produkowanych, sprzedawanych i utrzymywanych przez firmę. Firma odgrywa również aktywną rolę w opracowywaniu nowych norm i przeglądaniu istniejących.


FIRMY CERTYFIKUJĄCE

AENOR, Hiszpańskie Stowarzyszenie Normalizacji i Certyfikacji, jest podmiotem certyfikującym akredytowanym w Hiszpanii przez ENAC (Narodowa Agencja Akredytacji Certyfikacji) z numerem 01/C-SC003. AENOR jest członkiem sieci IQNet (Międzynarodowa Sieć Certyfikacji Systemów Jakości).

TÜV SÜD Product Service to światowej klasy niezależny podmiot w certyfikacji produktów. Jest akredytowany przez DAKKS (numer rejestracyjny D-PL 11321-01-01), oficjalną niemiecką agencję akredytacyjną, do certyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi miejskich kontenerów na odpady stałe, EN-840 i EN-12574.