Usługi utrzymania i zarządzania stałymi odpadami komunalnymi

Serwisowanie pojemników podziemnych.

Gwarancja bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo. Pracownicy CONTENUR zostali gruntownie przeszkoleni we wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie prac dotyczących pojemników podziemnych.

Kontrola i utrzymanie zapobiegawcze. Zespół ds. utrzymania firmy CONTENUR odpowiada za to, by poszczególne części składowe pojemnika utrzymywano w doskonałym stanie. Przeprowadza się okresowe kontrole kluczowych części składowych, w czasie których zwraca się szczególną uwagę na oględziny stanu obwodów elektrycznych i hydraulicznych oraz systemów podnoszenia.

Mycie. Pracownicy firmy CONTENUR myją wewnętrzne i zewnętrzne elementy kiosków wrzutowych, pojemników i szybów. Prace czyszczące obejmują usuwanie odcieków, szlamu oraz odprowadzanie wody zgromadzonej w wyniku przypadkowego zalania.

Naprawy. Wszelkie pilne awarie obsługuje się w najkrótszym możliwym czasie - w razie potrzeby szyby zostaną zaplombowane po odwiezieniu pojemników do naprawy.