Usługi utrzymania i zarządzania stałymi odpadami komunalnymi

Serwisowanie koszy na śmieci i sanecanes

Zaangażowanie na rzecz wizerunku i jakości. Pionierska firma w zakresie aktywowania mieszkańców.

Kosze na śmieci.

Instalacja. W oparciu o wyniki studium na temat ruchu pieszego i kołowego oraz obszar objęty instalacją, obliczamy liczbę niezbędnych koszy na śmieci i instalujemy dodatkowe lub dokonujemy renowacji całej floty.

Serwis i naprawy. Okresowe kontrole i utrzymanie zapobiegawcze obejmujące przegląd zamków i zamocowań. Każdy wariant kosza na śmieci jest poddawany konkretnym pracom dostosowanym do materiału, z jakiego został wykonany dany produkt (metal, tworzywo sztuczne). Pilnych napraw dokonuje się w najkrótszym możliwym czasie

Mycie. Kosze myje się na miejscu za pomocą nowoczesnych automatów wyposażonych w myjki wysokociśnieniowe, zawsze przy zastosowaniu ekologicznych środków czyszczących.

Sanecan.

Instalacja i kampanie informacyjne. Przeprowadza się badania na temat potrzeb w zależności od liczby psów w danej miejscowości i potrzeb zarządzania zainstalowanymi elektronicznymi akcesoriami do identyfikacji i kontroli. Prowadzi się odpowiednie kampanie informacyjne w zależności od rzeczywistych potrzeb gminy.

Zbiórka. Codzienne usuwanie odchodów i wymiana torebek na odchody w podajnikach.

Utrzymanie zapobiegawcze i naprawy. Ponowne malowanie, prostowanie, serwis zamków i podajników. Awarie są naprawiane w najkrótszym możliwym czasie, a pojemniki Sanecan są konserwowane przy uwzględnieniu wymogów związanych z ciągłym korzystaniem z pojemników.

Mycie. Dezynfekcja i odkażanie pojemnika Sanecan i jego otoczenia.