Wizja I Wartości Firmy CONTENUR

Filozofia, pozycjonowanie i perspektywy na przyszłość

MISJA: Projektowanie, wytwarzanie oraz wprowadzanie do użytku wraz z zapewnieniem wieloletniej funkcjonalności pojemników do segregacji odpadów komunalnych, które poprawiają jakość życia i wygląd miast.

W związku z powyższym, przedsiębiorstwu przyświeca następująca filozofia:

“Międzynarodowe przedsiębiorstwo, lider rynkowy na wszystkich obszarach działania, wspierający partnerów handlowych i motywujący swoich pracowników.”

Filozofia CONTENUR opiera się na sześciu wartościach stanowiących wiążące zobowiązania przedsiębiorstwa:

Valeurs: