Polityka Prywatności

Zgodnie z postanowieniami hiszpańskiej Ustawy organicznej nr 15/1999 z dnia 13 grudnia 1999 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej u.o.d.o.) oraz zgodnie z jej rozporządzeniem wykonawczym przyjętym na mocy Dekretu królewskiego nr 1720/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku (zwanym dalej r.w.u.o.d.o.) firma CONTENUR S.L. informuje UŻYTKOWNIKA, że dane osobowe udostępnione przez niego w momencie zarejestrowania się na witrynie lub wszelkie inne dane udostępnione w celu zapewnienia mu dostępu do niektórych usług niniejszej WITRYNY INTERNETOWEJ zostaną włączone do bazy danych firmy CONTENUR w celach związanych ze stosunkiem umownym lub handlowym ustanowionym pomiędzy firmą CONTENUR a UŻYTKOWNIKIEM, oraz w celach związanych z zarządzaniem usługami subskrybowanymi bądź zamówionymi przez użytkownika, świadczeniem tych usług, poszerzaniem ich oferty, udoskonalaniem ich i poprawą ich jakości na rzecz UŻYTKOWNIKA, opracowywaniem nowych usług powiązanych z wcześniejszymi, prowadzeniem badań statystycznych umożliwiających opracowywanie udoskonaleń świadczonych usług, wysyłaniem informacji na temat aktualizacji usług, oraz wysyłaniem drogą tradycyjną i elektroniczną informacji technicznych, operacyjnych i handlowych na temat produktów i usług oferowanych przez CONTENUR obecnie i w przyszłości. Wysłanie danych osobowych za pomocą elektronicznych formularzy firmy CONTENUR lub za pomocą wiadomości nadanej pocztą elektroniczną oznacza udzielenie zgody przez nadawcę na przetwarzanie danych w powyższych celach. Dane udostępnione w formularzu kontaktowym (na wypadek istnienia takiej opcji) są niezbędne po to, aby firma CONTENUR mogła odpowiednio odnieść się do zapytania wystosowanego przez UŻYTKOWNIKA. Przetwarzanie danych osobowych oraz wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest zgodne z u.o.d.o. i z hiszpańską Ustawą nr 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 roku o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym. W związku z przesyłaniem informacji osobowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych firma CONTENUR SL z siedzibą pod adresem c/ Torneros 3, Polígono Ind. Los Ángeles, 28906, Getafe (Madryt, Hiszpania) informuje, że dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią w niniejszym formularzu zostaną włączone do bazy danych stanowiącej własność tejże firmy do celów zarządzania Pana/Pani kandydaturą w bieżących lub przyszłych procesach rekrutacji w firmie. Będąca administratorem bazy danych frma CONTENUR informuje, iż nadawcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania i usuwania ich oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania poprzez skierowanie pisma na wyżej wymieniony adres lub wysłanie e-maila na adres lopd@contenur.com. FIRMA nie stosuje technik spamowania i będzie jedynie przetwarzała dane osobowe udostępnione przez użytkownika za pomocą formularzy elektronicznych dostępnych na WITRYNIE INTERNETOWEJ lub za pomocą wiadomości nadanych pocztą elektroniczną. UŻYTKOWNIK ze swojej strony zapewnia, że wszystkie dane osobowe udostępnione FIRMIE są prawdziwe oraz zobowiązuje się do powiadamiania jej o wszelkich zaistniałych zmianach w tychże danych.

W jaki sposób firma CONTENUR wykorzystuje pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie fragmenty tekstu wysyłane przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe do przeglądarki, umożliwiające zapamiętanie przez stronę internetową informacji związanych z Twoimi odwiedzinami, takich jak ulubiony język oraz inne opcje, dzięki czemu Twoje ponowne odwiedziny na stronie będą przebiegały sprawniej oraz łatwiej będzie Ci znaleźć na niej użyteczne informacje. Pliki cookie odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ bez nich przeglądanie stron internetowych byłoby dużo bardziej żmudnym i frustrującym procesem. CONTENUR wykorzystuje pliki cookie do różnych celów, takich jak liczenie osób odwiedzających naszą stronę internetową, zapewnienie Ci pomocy podczas zapisywania się na nasze usługi oraz do ochrony Twoich danych. UŻYTKOWNIK może nie zgodzić się na generowanie plików cookie, zaznaczając stosowną opcję w swojej przeglądarce. Jednakże w przypadku, kiedy dezaktywacja plików cookie spowoduje nieprawidłowe działanie strony internetowej, firma CONTENUR nie będzie ponosiła odpowiedzialności. Uzyskiwane przez nas informacje są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie mogą zostać przypisane do konkretnego użytkownika. Zgodnie z wymogami r.w.u.o.d.o. CONTENUR podjął konieczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz zapobieżenia ich zmienianiu, usuwaniu i przetwarzaniu przez nieupoważnione osoby oraz dostępu nieupoważnionych osób do tychże danych, jak również stara się instalować inne dodatkowe zabezpieczenia i środki techniczne. Jednakże użytkownik powinien mieć świadomość, że zabezpieczenia istniejące w Internecie mogą zostać złamane. Jeżeli UŻYTKOWNIK nie chce wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych w jednym z powyższych celów, może to uczynić w momencie rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, lub za pomocą pisemnego powiadomienia nadesłanego do firmy CONTENUR. Zgodnie z u.o.d.o. właściciel danych będzie mógł również skorzystać w każdej chwili z przysługującego mu prawa wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. UŻYTKOWNIK będzie mógł w każdym momencie cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie i udostępnienie swoich danych osobowych. W powyższym celu UŻYTKOWNIK będzie mógł skierować pismo do CONTENUR na adres pocztowy: calle Torneros 3, Polígono Ind. Los Ángeles, 28906, Getafe (Madryt), Hiszpania, lub też wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej lopd@contenur.com, dopisując w temacie „ochrona danych” i załączając kopię dokumentu tożsamości.