Usługi utrzymania i zarządzania stałymi odpadami komunalnymi

Utrzymanie pojemników

Kompleksowe usługi wysokiej jakości.

Badania dotyczące konteneryzacji odpadów.

CONTENUR dobiera wielkość floty pojemników i doradza na temat odpowiednich wariantów produktów w zależności od cech miasta i rodzaju segregacji oraz zbiórki odpadów. Pojemniki instaluje się z uwzględnieniem optymalnej lokalizacji i tras dla pojazdów serwisowych.

Doświadczenie w serwisowaniu.

CONTENUR zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników z bogatym doświadczeniem w zakresie prac kontrolnych, serwisowych i naprawczych prowadzonych na pojemnikach.

Rodzaje mycia:

Mycie mechaniczne. Pojemniki są myte na miejscu wodą pod ciśnieniem z dodatkiem ekologicznych środków czyszczących za pomocą pojazdów czyszczących lub ręcznie. Ten rodzaj mycia obejmuje czyszczenie miejsca, na którym stoją pojemniki wraz z otoczeniem.

Intensywne mycie w myjni. Po zastąpieniu brudnego pojemnika na ulicy czystym, brudne pojemniki myje się w zakładach firmy CONTENUR. Pojemniki mogą być myte przez automaty, zaś intensywnemu myciu towarzyszy kompletny serwis zapobiegawczy pojemnika i jego akcesoriów.