Jakości

Ciągłe doskonalenie

ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA

CONTENUR podejmuje szczególne starania na rzecz ciągłego promowania jakości, innowacji i integracji osób. Nasza firma pragnie budzić zaufanie dzięki bliskim relacjom i stałym kontaktom z grupami interesu oraz stawia na długofalowy, zrównoważony rozwój miast i gmin oraz na budowanie wartości.

JAKOŚCI

CONTENUR nie ustaje w wysiłkach, by krzewić kulturę nieustannego doskonalenia w zarządzaniu wszystkimi procesami i działaniami przedsiębiorstwa, zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności oraz budowanie wartości dla klientów i użytkowników.

Polityka jakości opiera się na następujących zasadach:

  • Zrozumieniu OCZEKIWAŃ klientów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, by produkty i usługi zapewniały im pełną satysfakcję.
  • Prowadzeniu działań na rzecz INNOWACJI dla zaspokojenia, a nawet przebicia oczekiwań klientów.
  • Promowaniu NIEUSTANNEGO DOSKONALENIA produktów i zarządzania procesami grupy.
  • KRZEWIENIU kultury poszanowania środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zrównoważonego rozwoju.

Jakość wszystkich produktów i serwisów stanowi kluczowy element dla CONTENUR, zaś wszystkie dziedziny działalności firmy i procesy posiadają certyfikaty zgodności z normą ISO 9001.

Zakłady produkcyjne CONTENUR mieszące się w hiszpańskim mieście Getafe oraz w polskim Mielcu posiadają certyfikaty ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży plastikowych pojemników i pojemników podziemnych (ER-0634/2014).

Hiszpańskie ośrodki firmy CONTENUR świadczące usługi konserwacji posiadają certyfikaty ISO 9001 w zakresie konserwacji pojemników, obiektów małej architektury miejskiej i placów zabaw (ER-0634/2014).

W trosce o poszanowanie i ochronę środowiska CONTENUR wdrożył i certyfikował system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001 (GA-2014/0276) oraz ocenił i wpisał swój zakład w Getafe i dział ds. usług do rejestru śladu węglowego stworzonego przez hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Środowiska.

W zakładach firmy CONTENUR znajdują się strefy badań homologowane przez główne europejskie laboratoria, w których prowadzone są badania zgodne z normami UNE-EN 840, UNE-EN12574 i RAL-GZ 951/1 oraz testy wewnętrzne.

CONTENUR należy także do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz posiada przedstawicielstwo w grupie roboczej WG1 „Waste containers” i w podgrupach związanych z poszczególnymi rodzajami pojemników projektowanych, produkowanych, sprzedawanych i konserwowanych przez firmę. Przedsiębiorstwo uczestniczy również aktywnie w opracowywaniu nowych norm i nowelizacji istniejących.

FIRMY CERTYFIKUJĄCE

AENOR – Hiszpańskie Stowarzyszenie Normalizacji i Certyfikacji – to jednostka certyfikująca posiadająca akredytację udzieloną w Hiszpanii przez ENAC (hiszpańską Państwową Jednostkę Akredytującą Firmy Certyfikujące) o numerze 01/C-SC003. AENOR należy do IQNet (International Certification Network), międzynarodowej organizacji certyfikującej systemy jakości.

TÜV SÜD Product Service jest niezależną jednostką certyfikującą produkty cieszącą się uznaniem na całym świecie. Posiada akredytację udzieloną przez oficjalną niemiecką jednostkę akredytującą DAKKS (akredytacja nr D-PL 11321-01-01), w zakresie certyfikacji zgodnie z normami EN-840 i EN-12574, dotyczącymi pojemników na stałe odpady komunalne.