CONTENUR zakończyła w lutym ubiegłego roku dostawy wszystkich kontenerów zakupionych przez miasto Bogota.

Kolumbijskie miasto Bogota ogłosiło w ubiegłym roku przetarg na system zbiórki odpadów miejskich, dzieląc miasto na pięć stref zarządzanych przez różnych operatorów.

Pojemnikami wybranymi do zbiórki odpadów stałych były kontenery firmy CONTENUR, w szczególności z opcją załadunku tylnego, odpowiadające modelowi 1100F, oraz kontenery z opcją załadunku bocznego, odpowiadające modelowi 2400D.

Ogółem dostarczono 3429 kontenerów z opcją załadunku bocznego i 6135 kontenerów z opcją załadunku tylnego. Ponadto towarzyszono wszystkim pięciu operatorom przy wdrażaniu projektu i instalacji kontenerów.

Konserwacja pojemników

Firma CONTENUR podpisała z jednym z operatorów zajmujących się prowadzeniem zbiórki odpadów w Bogocie umowę o świadczenie usług mycia pojemników na obsługiwanym przez niego terenie.

Obecnie firma CONTENUR prowadzi negocjacje z pozostałymi operatorami w sprawie podpisania nowych umów o świadczenie usług czyszczenia i konserwacji kontenerów.