CONTENUR przedstawi swoją nową propozycję w zakresie stoiska na kolejnej edycji targów IFAT, która odbędzie się w centrum targowym w Monachium w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2016 roku. IFAT – targi technologii ochrony środowiska IFAT 2016 to najważniejsze na świecie targi wyspecjalizowane w dziedzinie technologii ochrony środowiska, poświęcone wielu istotnym zagadnieniom takim jak zintegrowanie zarządzanie zasobami wodnymi, składowanie i recykling odpadów i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Wystawa odbywa się co dwa lata w Monachium, a prezentowane są na niej najważniejsze nowości w zakresie rozwiązań w przemyśle technologii ekologicznych. W czasie tegorocznej edycji 2016 targi IFAT będą zajmowały łączną powierzchnię wystawienniczą wynoszącą 230 000 metrów kwadratowych. 115 000 metrów kwadratowych zostanie przeznaczonych na segment wody i ścieków, a kolejne 115 000 metrów kwadratowych zostanie poświęconych tematyce recyklingu i inżynierii miejskiej. Ponadto oczekuje się, że na wiodące targi międzynarodowe w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, ściekami, odpadami i surowcami zjedzie ponad 135 000 zwiedzających z całego świata. IFAT jest niewątpliwie główną ekspozycją w sektorze zgodnie z wynikami uzyskanymi w czasie ostatniej edycji w 2014 roku:
1. 3081 wystawców z 59 krajów (44% wystawców międzynarodowych)
2. 135 288 zwiedzających ze 168 krajów (45% zwiedzających z zagranicy)
3. Ponad 230 000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej
4. 586 dziennikarzy z 31 krajów

CONTENUR – propozycja zgodna z nową tożsamością CONTENUR wybrał targi IFAT 2016 na przedstawienie swojej nowej propozycji w zakresie stoiska, zbieżnej ze strategią komunikacji i tożsamością wizualną firmy zaprezentowaną w zeszłym 2015 roku. CONTENUR w czasie IFAT stawia na interakcję ze zwiedzającymi, a także na nowe technologie i innowacyjność jako podstawowe elementy prezentacji swoich produktów