Część zamówienia dotycząca konteneryzacji zostanie przyznana firmie CONTENUR.

Rada Miasta Madrytu przyzna 4 części zamówienia składające się na poważny 6-letni kontrakt o wartości przekraczającej 1 600 milionów euro.

Pierwsze trzy części dotyczą usług odbioru i transportu odpadów a czwarta, o wartości 130 milionów euro dotyczy konteneryzacji.

W przypadku tej ostatniej części, obejmującej nie tylko dostawę kontenerów, ale także ich mycie, konserwację i zwiększenie częstotliwości usług, na zwycięskiego oferenta zostanie zgłoszona kandydatura firmy CONTENUR.

Podczas przetargu firma CONTENUR przedstawiła nowe modele kontenerów zaprojektowanych specjalnie dla Rady Miasta Madrytu. 28 000 nowych urządzeń będzie miało dużą pojemność dla wszystkich frakcji odpadów oraz zostanie zainstalowane natychmiast po wejściu umowy w życie. Kolejne 12 000 jednostek zostanie dostarczone w okresie obowiązywania umowy.

Do realizacji zadania w ramach tego zamówienia zostanie przydzielona znaczna liczba pracowników, ponad 160 osób, oraz znaczne zasoby materiałowe w postaci 70 nowych pojazdów.

NAJWIĘKSZY KONTRAKT W EUROPIE

Dzięki temu zamówieniu firma CONTENUR, wiodąca firma tego sektora w Hiszpanii i trzecia w Europie, zdobędzie największy kontrakt konteneryzacyjny, jaki kiedykolwiek został przyznany w Europie. To zdecydowanie wzmocni pozycję firmy na kontynencie.

Dla firmy CONTENUR oznacza to wzmocnienie wzrostu firmy rozpoczętego 3 lata temu wraz z wprowadzeniem najnowszego planu strategicznego, w którym jednym z głównych celów rozwojowych było umocnienie pozycji lidera w południowej Hiszpanii.

Omawiany kontrakt, wraz z pozostałymi zamówieniami głównych miast Hiszpanii z ostatnich lat sprawia, że CONTENUR staje się firmą o największej liczbie wyprodukowanych i zainstalowanych kontenerów dużej pojemności na świecie.

CONTENUR jest liderem rynku, ponieważ od 35 lat jednoznacznie opowiada się za innowacyjnością oraz wysoką jakością produktów i usług, jak również prowadzi ekspansję zagraniczną, której dotychczasowym wynikiem jest otwarcie zakładów produkcyjnych i oddziałów w ponad 50 krajach świata.