W dniu dzisiejszym odbyło się w Madrycie 74. Walne Zgromadzenie i Dzień Otwarty zorganizowany przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych (ANAIP), na którym wręczono firmie CONTENUR certyfikat Clean Sweep (OCS).

Projekt „Operation Clean Sweep” (OCS) lub zero wycieku granulatu do morza to ogólnoświatowa, dobrowolna inicjatywa w branży przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, mająca na celu zmniejszenie ilości mikrocząstek plastików przedostających się do środowiska.

CONTENUR jest pierwszą firmą europejską, która – po przejściu odpowiednich kontroli – uzyskała certyfikat w ramach tego programu dzięki szeregowi działań, jakie zostały przeprowadzone w jej zakładzie przetwórczym na terenie gminy Getafe w Madrycie.

Wśród tych działań znajduje się wdrożenie środków ograniczających rozprzestrzenianie się odpadów, aby zapobiec przedostawaniu się granulatu z tworzyw sztucznych do sieci publicznej, wdrażanie nowych planów porządkowych i procedur roboczych, uświadamianie i szkolenie pracowników, komunikacja i nadzór.

Projekt ten wpisuje się w ramy propozycji CIRCLE® firmy CONTENUR jako jedno z zobowiązań, które firma podjęła w ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju środowiska. https://www.contenur.com/sostenibilidad-medio-ambiente/

Na spotkaniu tym odbyły się różne prezentacje, na których omówiono Europejską Strategię na rzecz Tworzyw Sztucznych oraz dobrowolne porozumienia i inicjatywy, jakie zostały podjęte w tejże branży.

Spotkanie zakończyło się dyskusją panelową, w której wzięli udział wszyscy referencji, oraz w ramach której uczestnicy mogli zadawać pytania dotyczące kwestii poruszonych podczas dnia otwartego.